Публічна Оферта

 

 

1.    Предмет договору

1.1.  Ця оферта є офіційною публічною пропозицією укласти договір на визначених умовах.

        1.2.  Договір укладається між користувачем сайту www.encorecoffee.com.ua (далі – Покупець) і Фізичною особою – підприємцем Гвоздь Юрій Юрійович    (далі – Продавець).
 1.3.   За вказаним договором Продавець продає товари, перелік яких розміщено на сайті www.encorecoffee.com.ua, а Покупець отримує такий товар та   зобов’язується оплатити його за цінами вказаними на сайті.

2.    Прийняття умов (акцепт оферти)

2.1.   Ця оферта, у випадку прийняття її Покупцем, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Покупець, з моменту Акцепту останнім умов Договору, що передбачені цією Офертою, разом з умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків.
2.2.  Пропозиція є повно й беззастережно прийнятою (акцептованою), а договір є укладеним з моменту оплати Покупцем товару (Продуктів) Продавця, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті, в залежності від того, яка подія настала першою. В такому разі, додаткове підписання Договору з боку Покупця не потребується.
2.3.   Акцепт оферти означає, що ви в повному обсязі та безумовно приймаєте всі умови договору.

3.    Умови замовлення та отримання товару

3.1.    Покупцем товарів за цим Договором можуть бути тільки особи, що мають повну цивільну дієздатність. Заповнення заявки на сайті Покупцем є підтвердженням того що він має повну цивільну дієздатність.
3.2.    Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті через форму «Кошик», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону (через оператора), вказаним в розділі контактів.
3.3.  Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.4.     При оформленні замовлення на сайті Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.4.1.   прізвище, ім’я Покупця;

3.4.2.    адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця) або адреса поштового відділення “Нова пошта” та “Укрпошта”;

3.4.3.   контактний телефон.

3.4.4.   ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.5.     Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем товару вказуються в кошику Покупця на сайті.

3.6.  Якщо для будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару через сайт.

 3.7.     При оформленні замовлення через оператора (п. 3.2. цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.4 – 3.5. цієї Оферти.
 3.8.   Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.
 3.9.   Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
 3.10.   Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення замовлення,   Покупець підтверджує наступне:
 а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
 б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а   також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без   додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його   персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для   отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його   персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як   суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.
 3.11.    Замовлення відправляються поштовими службами “Нова пошта” та “Укрпошта”. Статус доставки можна перевірити в “Особистому кабінеті” або на   сайтах поштових служб. Оплату за доставку товару оплачує Покупець безпосередньо у відділенні.
 3.12.    При доставці Товарів за допомогою служб доставки Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів   цими компаніями- перевізниками.
 3.13.  Покупець може отримати Замовлення самостійно за адресою Продавця: м. Львів, вул. Зерова 24.

 

4.    Права та обов’язки сторін

4.1.  Права та обов’язки Покупця 

4.1.1.   Покупець зобов’язаний оплатити Продавцю товари у строк та у сумі, вказаних на сайті

 www.encorecoffee.com.ua
4.1.2.       Покупець зобов’язаний повідомити Продавцю повну та достовірну інформацію необхідну для виконання ним умов договору.
4.1.3.     Покупець має право отримати від Продавця оплачений товар в строк та на умовах визначених договором.

 4.2.  Права та обов’язки Продавця:

        4.2.1.   Продавець зобов’язаний відправити Покупцю обраний та оплачений ним товар.
 4.2.2.   
Продавець зобов’язаний не допускати розголошення персональних даних Покупця, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних   Покупця і стала відома Продавцю в зв’язку з виконанням цього Договору.

        4.2.3.    Продавець має право залучати для оформлення, збору та відправлення товару найманих працівників та/або інших уповноважених осіб Продавця.
 4.2.4.     Продавець має право вимагати від Покупця сплати вартості обраних товарів відповідно до умов Договору.
 4.2.5.    Продавець має право відмовитися від відправлення товару у випадку неоплати/несвоєчасної або неповної оплати за товар. Продавець залишає     за  собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти, Прейскурант (тарифи на товар) в односторонньому порядку   без попереднього   повідомлення Покупця, публікуючи зазначені зміни на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті.

 4.2.7. Продавець має право здійснювати розсилку на електронну пошту Покупця або переривати її.  

 

5. Вартість товарів

5.1.   Вартість товарів публікується на сторінці замовлення на сайті www.encorecoffee.com.ua Остаточна вартість товару у валюті платежу (UAH) фіксується в виставленому Покупцю рахунку або відображається на сторінці оплати за товар.
5.2.    Товари, які розміщені на сайті Продавця передаються Покупцю за умови 100 % передоплати, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
5.3.    Вартість товарів по Договору може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення нових тарифів на сайті. При цьому заброньовані та оплачені Покупцем товари, надаються за тарифами які діяли на момент такого бронювання.

6.    Повернення товару

6.1.  Покупець має право відмовитися від отриманого Товару неналежної якості після його огляду в момент прийому Товару.

6.2.    У випадку відмови від Товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає кошти Покупцеві за товар неналежної якості протягом 7 банківських днів з дня отримання товару.

 

7.    Відповідальність

7.1.   За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.
7.2.      Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за часткове або повне невиконання ним зобов’язань, пов’язане з непереборною силою, тобто будь-якими надзвичайними і невідворотними обставинами, що не підлягають контролю Продавця. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені будь-які стихійні лиха, природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Продавця; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені Продавцем, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання.
7.3.     Всі спори, що виникають з відносин, регульованих цим Договором, повинні вирішуватися в суді за місцем знаходження Продавця з обов’язковим дотриманням досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.

8.    Строк дії

8.1.  Оферта, а також всі її умови (Загальні умови та Додаткові умови) діють до тих пір, поки не будуть змінені або відкликані Продавцем. Припинення дії оферти не вплине на юридичні права, зобов’язання і відповідальність, які діяли для вас і Продавця, і виникли до моменту відкликання оферти або припинення дії Умов.
8.2.     Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені Продавцем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Покупця.

9.    Реквізити Продавця

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Гвоздь Юрій Юрійович

Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вулиця Зерова 24

  ІПН 3295810450

ІВАN UA513220010000026002340089933 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» тел.+ +380 63 058 93 90

email: encorecoffeero@gmail.com